grondwerk

Heel concreet leer je met grondwerk hoe je jouw paard kunt laten stilstaan en hoe je veilig kunt leiden. Maar doordat de routine die je hiervoor gebruikt aansluit bij de belevingswereld van het paard, gebeurt er vanuit het grondwerk meer dan dat: er ontstaat contact en vertrouwen. Grondwerk kan de band met je paard versterken en biedt jouw paard rust als er spanning ontstaat.

De basis in het grondwerk is het paard uitleggen dat het ons kan volgen, dat wij de veiligheid kunnen bieden die hij ook in bijzijn van een ander paard ervaart. In de routine die we het paard aanleren zitten elementen uit de paardentaal, zo vertellen we het paard dat wij bekend zijn met het concept van persoonlijke ruimte en vragen we controle over zijn tempo en richting. Door het paard te laten zien dat we – in ieder geval een stukje van – zijn taal spreken raken we nog beter op elkaar afgestemd. Hoe vertrouwt voelt het voor een paard als het zich gezien, gehoord en begrepen voelt!

enJoy horsemanship - grondwerk

routine

Een routine is een vaardigheid die je zonder nadenken verricht. De vaardigheid verkrijg je door ervaring. Het grondwerk moet zowel voor jou als het paard een routine zijn.

Dat betekent dat de grondwerktechniek aangeleerd moet worden, op een moment dat het nog niet van belang lijkt te zijn. Op het moment dat het wel van belang wordt wil je er immers vanuit routine op terug kunnen pakken en wil je dat jouw paard zonder nadenken reageert op jouw vraag.

Het grondwerk is de puppycursus voor paarden, de basis, een handvat in de dagelijkse omgang en de noodrem in panieksituaties.

enJoy horsemanship - grondwerk

schrik- & obstakeltraining

Vanuit de basis van het grondwerk kan in vertrouwde omgeving gewerkt worden met spannende objecten en situaties.

Een schrik- of obstakeltraining geeft jou als eigenaar inzicht in hoe jouw paard bij spanning reageert, maar het leert jouw paard ook dat jij hem veilig langs gevaar kan begeleiden.

Een mooi vervolg op het basis grondwerk dus!