trailerladen

Vanuit het standpunt van het paard bekeken is het heel verstandig als het paard besluit om de trailer niet in te gaan. Als vluchtdier dat in een kudde leeft voelt het zeer onveilig om alleen een afgesloten ruimte binnen te gaan zonder dat er enig overzicht op de omgeving is. Vanuit ons standpunt bekeken is het enorm frustrerend en meer dan vervelend als ons paard besluit de trailer echt niet in te gaan. We willen of moeten nu eenmaal zo nu en dan op pad met ons paard. 

Soms hebben paarden geen (voor hun begrijpelijke) uitleg gekregen over de bedoeling van het laden waardoor ze weigeren de trailer in te gaan. Maar ook een traumatische ervaring kan ervoor zorgen dat een laadprobleem ontstaat. Ook gebeurt het dat paarden ons met voor hun duidelijke signalen willen vertellen dat ze de trailer spannend vinden, maar dat wij mensen deze signalen niet opmerken. Ondanks dat het paard ons eerst een paar keer vol vertrouwen volgt en doet wat we vragen, wordt het laden steeds een beetje lastiger. 

Niet alleen het paard ontwikkelt een trailerlaadprobleem, ook bij de eigenaar stijgt de spanning met elke keer dat het laden niet soepel gaat. Als vanuit onmacht het paard uiteindelijk met dwang wordt geladen, bevestigt dit voor het paard dat het trailerladen inderdaad zo spannend is als hij al dacht. Een volgende keer zal hij nog eerder weerstand laten zien en escaleert het probleem. 

Een trailerlaadtraining kan deze vicieuze cirkel doorbreken.  

enJoy horsemanship trailerlaadprobleem

aanpak

Door te werken vanuit een vaste routine krijgt het paard duidelijkheid en leert het paard wat we van hem vragen. Tijdens de training wordt gewerkt met – bij voorkeur – een vast team van 2 helpers en de eigenaar. 

De helpers bedienen de trailerlaadlijnen, om het paard te begeleiden naar en te begrenzen bij de trailer. De eigenaar helpt bij het deurtje of bij de klep, afhankelijk van hoe vergevorderd de training is. 

Tijdens de training leg ik uit wat ik doe en waarom ik iets doe, wat ik zie bij het paard en/of de eigenaar en draag ik zoveel mogelijk kennis over aan het team.

Zodra het mogelijk is geef ik het paard terug aan de eigenaar en trainen we onder mijn begeleiding in de routine door. Niet alleen het paard moet een nieuwe routine leren, ook jij als eigenaar moet de voor het paard bekend en vertrouwd geworden aanpak kennen. 

enJoy horsemanship trailerladen
enJoy horsemanship trailerlaadprobleem

investering

Voordat je aan een trailerlaadtraining begint is het belangrijk om je te beseffen dat het leren laden van een paard – dat ervaren is geworden in het niet-laden – een investering vraagt: in geld, maar zeker ook in energie en tijd. 

Het paard moet een weerstand of angst overwinnen en een nieuwe routine aanleren. Dit vraagt geduld en herhaling. Jij als eigenaar zal jouw aanpak ook moeten veranderen. Als je doet wat je altijd deed, krijg je immers wat je altijd kreeg. En dat wat we altijd kregen, willen we niet meer. 

Ook als de routine bij zowel het paard als de eigenaar getraind is en het paard geladen kan worden is het belangrijk om door te blijven trainen. Zo blijft de nieuw geleerde routine top of mind en wordt het oude probleemgedrag steeds verder verdrongen.